Problemer med akilles

Akillesseneproblemer
Den hyppigste skade i akillessenen er en skade i midtsenen (achilles tendinopati). Det er en akut eller kronisk smerte associeret til en akillesseneskade, hvor senen ikke er revet over.

 
Diagnosen gives basis af kliniske tegn som smerter, hævelse og nedsat funktionsevne. Skaden er lokaliseret 2 - 6 cm over tilhæftningen af akillessenen på hælbensknoglen.
 
Mange akillesskader opstår, når belastningen af senen og dens tilhæftning på hælbensknoglen bliver for stor. Ved en overpronation af bagfoden ændres trækretningen på senen, der normalt løber tæt på senens længderetning. En overpronation af bagfoden medfører, at senens indvendige del udspændes først og belastes mere end den udvendige del. Samtidig indadroteres skinnebensknoglen under afviklingen, og senen får en unormal stor belastning.
 
Behandling
Generne ved overbelastning af akillessenen forsvinder ofte overraskende hurtigt ved korrektion af bagfoden og skift til en løbesko, der neutraliserer hælstillingen, evt. suppleret med dynamiske fodindlæg, så senens arbejdsbetingelser forbedres. Excentrisk træning og udspænding af akillessenen har desuden vist sig at være mere traditionelle træningsprogrammer overlegen.